top of page

Polityka prywatności

Witamy w Polityce prywatności Wix.com!

1. Przeczytaj uważnie!

Wix.com otacza głęboką troską prywatność odwiedzających i użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje sposób, w jaki Wix.com Ltd. wraz ze spółkami stowarzyszonymi na całym świecie („Wix" lub „my”) zbiera, wykorzystuje i udostępnia Twoje Dane osobowe, oraz wyjaśnia, jakie prawa mogą Ci przysługiwać w związku z takimi Danymi osobowymi. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników Wix, w tym niezarejestrowanych odwiedzających, zarejestrowanych użytkowników i użytkowników premium (łącznie „Użytkownicy” lub „Ty”), a także do wszystkich usług Wix, w tym naszych stron internetowych (w tym www.wix.com i jej subdomen – „Strona internetowa”), aplikacji internetowych („Aplikacje Wix”), aplikacji mobilnych („Aplikacje mobilne”) i usług powiązanych (łącznie „Usługi”). Niniejsza Polityka prywatności nie ma na celu zastąpienia warunków umowy, jaką zawarłeś z nami ani praw, jakie mogą Ci przysługiwać na mocy innych obowiązujących przepisów o ochronie prywatności danych.

Przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub skorzystaniem z nich zapoznaj się z niniejszą polityką i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki w zakresie Twoich Danych osobowych.  Jeśli zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności i w pełni ją rozumiesz, ale nie akceptujesz naszych praktyk, niezwłocznie zamknij stronę i nie korzystaj z naszych Usług.  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem: privacy@wix.com.

#ToTakieProste

Niniejsza Polityka opisuje nasze praktyki w zakresie prywatności – jakie Dane osobowe dotyczące naszych Użytkowników zbieramy, co z nimi robimy, jak je udostępniamy i jakie prawa przysługują Ci w zakresie Danych osobowych.

Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności.

2. Jakie Dane osobowe zbieramy?
2.1. Dane Użytkowników:

Aby świadczyć Usługi, musimy zbierać Dane osobowe dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Dane osobowe”). Zbierane przez nas Dane osobowe, jakie nam przekazujesz, pochodzą z korzystania przez Ciebie z Usług oraz z innych źródeł.  Zbieramy następujące rodzaje Danych osobowych na Twój temat:

 1. Dane, jakie nam przekazujesz. Kiedy rejestrujesz się w naszych Usługach, nabywasz lub rejestrujesz domeny, korzystasz z naszych Usług lub kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pomocą dowolnego kanału komunikacji (np. tickety do obsługi technicznej Wix, wiadomości e-mail), możesz przekazywać nam Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płatnicze Dane osobowe (w przypadku Użytkowników Usług płatnych), Dane osobowe zawarte w przekazywanych nam komunikatach oraz Dane osobowe zawarte w zeskanowanych dokumentach tożsamości (takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub oficjalne dokumenty założycielskie spółki).   

 2. Dane, jakie zbieramy podczas korzystania przez Ciebie z Usług. Kiedy odwiedzasz nasze Usługi, pobierasz je lub korzystasz z nich, możemy zbierać zbiorcze Dane osobowe, takie jak dane dotyczące przeglądania i klikania Usług przez Odwiedzających i Użytkowników, sesyjne mapy kliknięć i przewijania, nieidentyfikujące Dane osobowe dotyczące urządzenia Odwiedzającego lub Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, ustawień języka i klawiatury, dostawcy usług internetowych, stron odsyłających/końcowych, daty/godziny itd.

 3. Dane, jakie zbieramy z innych źródeł. Możemy otrzymywać Dane osobowe, które Ciebie dotyczą, ze źródeł zewnętrznych, takich jak: i) dostawcy zabezpieczeń, dostawcy usług wykrywania oszustw i zapobiegania im, np. aby pomóc nam w odfiltrowaniu użytkowników powiązanych z oszustwami; (ii) platformy mediów społecznościowych – kiedy logujesz się lub rejestrujesz się za pomocą konta mediów społecznościowych, możemy otrzymywać Dane osobowe od takiej usługi (np. Twoją nazwę użytkownika, Dane osobowe podstawowego profilu), a w niektórych przypadkach możemy zbierać Dane osobowe od spółek pozyskujących potencjalnych klientów, które pomagają nam ulepszać naszą ofertę usługową; (iii) partnerzy reklamowi i marketingowi – w celu monitorowania naszych kampanii reklamowych, zarządzania nimi i dokonywania pomiarów ich wyników.

#ToTakieProste

Aby świadczyć Usługi, zbieramy Dane osobowe dotyczące naszych Użytkowników.

Obejmują one Dane osobowe, jakie pochodzą od Ciebie, kiedy odwiedzasz nasze usługi lub korzystasz z nich, Dane osobowe, jakie zbieramy automatycznie, i Dane osobowe, jakie zbieramy z innych źródeł.

2.2. Dane Użytkowników Użytkowników

Możemy także zbierać Dane osobowe dotyczące odwiedzających i użytkowników stron internetowych lub usług naszych Użytkowników („Użytkownicy Użytkowników”) wyłącznie w imieniu i na rzecz naszych Użytkowników (jak opisano w art. 6 poniżej).

3. W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe?

Twoje Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Świadczenie i obsługa Usług;

 2. Dalszy rozwój, personalizacja, rozbudowa i doskonalenie naszych Usług na podstawie wspólnych lub osobistych preferencji, doświadczeń i trudności Użytkowników;

 3. Udzielanie Użytkownikom bieżącej pomocy i wsparcia technicznego;

 4. Możliwość wysyłania naszym Użytkownikom ogólnych i spersonalizowanych zawiadomień dotyczących usług oraz wiadomości promocyjnych (bliższe informacje na ten temat zawiera art. 8 poniżej);

 5. Pomoc w aktualizowaniu, rozbudowywaniu i analizowaniu naszych rejestrów w celu identyfikacji nowych klientów;

 6. Ułatwianie, sponsorowanie i oferowanie konkursów, wydarzeń i promocji, określanie, czy uczestnicy spełniają wymogi kwalifikacyjne, monitorowanie działań, kontakt ze zwycięzcami oraz przyznawanie nagród i wyróżnień;

 7. Opracowywanie zbiorczych danych statystycznych i innych zbiorczych lub wywnioskowanych Danych osobowych, jakie mogą posłużyć nam lub naszym partnerom biznesowym do świadczenia i doskonalenia odnośnych usług;

 8. Udzielanie profesjonalnej pomocy, wyłącznie na Twój wniosek;

 9. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych i zapobieganie nadużyciom; oraz

 10. Spełnienie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.

Twoje Dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w art. 3, jeżeli:

 1. wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków mających na celu zawarcie umowy z Tobą (np. dostarczenia Ci narzędzia do tworzenia stron internetowych, udzielenia Ci wsparcia lub pomocy technicznej);

 2. wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego; lub

 3. ​wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i celów biznesowych (np. do utrzymania i doskonalenia naszych Usług i efektywności Wix poprzez wykrywanie problemów technicznych), pod warunkiem, że jest ono wykonywane w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Twojego prawa do prywatności.

#ToTakieProste

Dane osobowe, jakie zbieramy na Twój temat, wykorzystujemy do świadczenia i doskonalenia naszych usług oraz podnoszenia poziomu ich bezpieczeństwa.

Ponadto, zbieramy i wykorzystujemy Dane osobowe do kontaktu się z Użytkownikami oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

 

4. ​W jaki sposób udostępniamy Twoje Dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe dostawcom usług i innym osobom (lub w inny sposób zezwalać im na dostęp do Danych osobowych) wyłącznie w następujący sposób i w następujących przypadkach:

Usługodawcy zewnętrzni: Wix nawiązał stosunki z wybranymi usługodawcami, których usługi i rozwiązania uzupełniają, ułatwiają i usprawniają nasze usługi i rozwiązania. Obejmują one usługi hostingu i kolokacji serwerów, sieci komunikacyjne i sieci CDN, usługi zapewnienia bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa, usługi fakturowania i przetwarzania płatności, rejestratorów domen, usługi wykrywania nadużyć i zapobiegania nadużyciom, analitykę internetową, usługi dystrybucji i monitorowania poczty elektronicznej, usługi nagrywania sesji i zdalnego dostępu, usługi pomiaru wydajności, optymalizacji danych i usługi marketingowe, dostawców treści oraz naszych doradców prawnych i finansowych (łącznie „Usługodawcy zewnętrzni”).

Wix może udostępniać następujące kategorie Danych osobowych Usługodawcom zewnętrznym w celach biznesowych:

 • identyfikatory, w tym imię i nazwisko / nazwę, alias, adres pocztowy, unikatowy identyfikator osobowy, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta lub inne podobne identyfikatory.

 • handlowe Dane osobowe, np. Dane osobowe dotyczące nabywanych, uzyskiwanych lub rozważanych produktów lub usług.

Wix odpowiada za Dane osobowe, jakie otrzymuje w ramach programu Privacy Shield, a następnie przekazuje osobom trzecim zgodnie z Zasadami Privacy Shield. W szczególności, Wix ponosi odpowiedzialność zgodnie z Zasadami Privacy Shield, jeżeli Usługodawcy zewnętrzni przetwarzają Dane osobowe w imieniu Wix w sposób niezgodny z Zasadami, chyba że Wix wykaże, że nie odpowiada za zdarzenie, które doprowadziło do powstania szkody.

4.1.

#ToTakieProste

Możemy udostępniać Dane osobowe naszych Użytkowników i Użytkowników Użytkowników różnym osobom trzecim, w tym określonym dostawcom usług i przedstawicielom organów wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką.

Wykonywanie prawa, żądania i obowiązki prawne: Wix może ujawnić Twoje Dane osobowe lub w inny sposób zezwolić na dostęp do nich na podstawie żądania prawnego, takiego jak wezwanie organu, postępowanie prawne, nakaz przeszukania lub orzeczenie sądu, bądź zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że prawo nas do tego zobowiązuje, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Cię.

4.2.

Ochrona praw i bezpieczeństwa: Wix może udostępniać Twoje Dane osobowe, jeśli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że to pomoże chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Wix, naszych Użytkowników, Użytkowników Użytkowników lub innych osób, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Cię.

4.3.

Funkcjonalności mediów społecznościowych i strony w ramkach: Nasze Usługi obejmują określone funkcjonalności mediów społecznościowych, widgety i funkcjonalności pojedynczego logowania, takie jak „Facebook Connect” lub „Zaloguj się za pomocą konta Google”, przycisk „Lubię to” Facebook, przycisk „Udostępnij” lub inne interaktywne miniprogramy („Funkcjonalności mediów społecznościowych”). Funkcjonalności mediów społecznościowych mogą gromadzić określone Dane osobowe, takie jak Twój adres IP lub odwiedzana zakładka na naszej Stronie internetowej, a także mogą umieszczać pliki cookie umożliwiające ich prawidłowe funkcjonowanie. Hosting Funkcjonalności mediów społecznościowych zapewnia osoba trzecia lub bezpośrednio nasze Usługi. Twoje interakcje z Funkcjonalnościami mediów społecznościowych osób trzecich regulują ich polityki, a nie nasza.

​Ponadto, nasze Usługi mogą umożliwiać Ci udostępnianie Twoich Danych osobowych bezpośrednio osobom trzecim, np. za pomocą technik tworzenia ramek pozwalających na wyświetlanie treści Usługodawcom zewnętrznym lub innym osobom bądź wyświetlanie treści pochodzących od Usługodawców zewnętrznych lub od innych osób, przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu i stylu naszej Strony internetowej i Usług („Ramki”). Zwracamy uwagę, że w przypadku interakcji lub udostępniania Danych osobowych za pośrednictwem takich Ramek w rzeczywistości przekazujesz je osobom trzecim a nie nam oraz że takie interakcje i udostępnianie są regulowane przez polityki osób trzecich, a nie nasze.

4.4.

Deweloperzy App Market: W ramach naszego programu App Market pozwalamy deweloperom zewnętrznym („Deweloperzy zewnętrzni”) rozwijać i oferować ich własne aplikacje za pomocą Wix App Market („Aplikacje zewnętrzne”) we współpracy z Wix.

Każdy z Deweloperów zewnętrznych jest związany Umową programu partnerskiego App Market, która zawiera m.in. ograniczenia w zakresie przechowywania, udostępniania, wykorzystywania i dostępu do Danych osobowych przekazanych nam lub im przez Ciebie lub Użytkowników Użytkowników (bardziej szczegółowe informacje zawierają Warunki korzystania z App Market).

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Aplikacji zewnętrznej i zwrócenia się do Deweloperów zewnętrznych o wszelkie wyjaśnienia niezbędne do podjęcia decyzji o ewentualnej instalacji i korzystaniu z ich Aplikacji zewnętrznej. Wix nie kontroluje działań lub polityk Deweloperów zewnętrznych i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Z Aplikacji zewnętrznych korzystasz na własne ryzyko.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za powiadomienie Użytkowników Użytkowników o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu ich Danych oraz poinformowanie ich, że ich Dane zostaną przekazane Wix i będą przetwarzane przez Wix w Twoim imieniu.

4.5.

Podmioty zależne i spółki stowarzyszone Wix: Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe w obrębie naszej sieci spółek dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Przykładowo, możemy udostępniać Twoje Dane osobowe Wix.com Inc., naszemu podmiotowi zależnemu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w trakcie doskonalenia naszych Usług i świadczenia ich Tobie (i Użytkownikom Użytkowników).

Udostępnianie Danych osobowych przez podmioty zależne i spółki stowarzyszone Wix w Unii Europejskiej i Szwajcarii podmiotowi stowarzyszonemu Wix w Stanach Zjednoczonych odbywa się zgodnie z zasadami programów Privacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USA.

4.6.

W związku ze zmianą kontroli korporacyjnej: Ponadto w przypadku zmiany kontroli u Wix lub jednego z podmiotów stowarzyszonych Wix, w tym w przypadku połączenia, przejęcia lub nabycia zasadniczej części przedsiębiorstwa, Twoje Dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom takiej transakcji.

4.7.

Na Twoje dalsze polecenie: Wix może udostępniać Twoje Dane osobowe osobom trzecim także w innych celach na Twoje dalsze polecenie lub za Twoją wyraźną zgodą. 

4.8.

5. Gdzie przechowujemy Twoje Dane osobowe?

Dane osobowe Użytkowników i Użytkowników Użytkowników mogą być przechowywane w centrach danych zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Korei Południowej, Tajwanie i Izraelu. Możemy korzystać z innych jurysdykcji w zakresie niezbędnym do należytego świadczenia naszych Usług lub w zakresie wymaganym przez prawo (dalsze wyjaśnienia poniżej).

Siedziba Wix.com Ltd. znajduje się w Izraelu, który Komisja Europejska uznaje za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych rezydentów państw członkowskich UE.

Podmioty stowarzyszone Wix i Usługodawcy zewnętrzni przechowujący lub przetwarzający Twoje Dane osobowe w imieniu Wix są zobowiązani umownie do zapewnienia im bezpieczeństwa i ochrony, zgodnie ze standardami branżowymi i niezależnie od ewentualnych mniej rygorystycznych wymogów prawnych, jakie mogą obowiązywać w ich jurysdykcjach.

5.1.

Ujawnienie w ramach programu Privacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USA

Wix jest uczestnikiem programów Privacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USA oraz złożył oświadczenie o przestrzeganiu ich zasad. Z tytułu uczestnictwa w programie Privacy Shield Wix jest zobowiązany do traktowania wszystkich Danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz, odpowiednio, Szwajcarii, otrzymanych w oparciu o program Privacy Shield, zgodnie z obowiązującymi Zasadami programu. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Privacy Shield, zapoznaj się z listą uczestników programu prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych tutaj.

Wix odpowiada za przetwarzanie Danych osobowych, jakie otrzymuje w ramach programu Privacy Shield, oraz późniejsze przekazywanie takich Danych osobowych osobie trzeciej działającej w charakterze agenta w jego imieniu. Wix przestrzega Zasad Privacy Shield mających zastosowanie do wszystkich transferów Danych osobowych wychodzących z UE, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za transfery wychodzące.

W zakresie Danych osobowych otrzymywanych lub przesyłanych zgodnie z Zasadami Privacy Shield Wix podlega regulacyjnym kompetencjom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu (FTC) Stanów Zjednoczonych. W niektórych przypadkach Wix może zostać poproszony o ujawnienie Danych osobowych w odpowiedzi na zgodny z prawem wniosek organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa, i zrobi to, jeśli zezwalają na to lokalne przepisy o ochronie danych.

wykorzystywania danych, których nie podjęliśmy w zadowalający sposób, skontaktuj się z naszym niezależnym rozjemcą sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie) pod adresem: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

Pod pewnymi warunkami, bardziej szczegółowo opisanymi na stronie programu Privacy Shield, możesz powołać się na prawo do wiążącego arbitrażu, jeżeli inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Na Twój wniosek Wix udzieli Ci informacji o tym, czy przechowujemy Twoje Dane osobowe. Możesz uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych, sprostować je lub zażądać ich usunięcia, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w następujących artykułach Centrum Pomocy: „Odzyskiwanie danych konta Wix” lub „Trwałe usunięcie konta Wix”. Odpowiemy na Twój wniosek w terminie wymaganym przez prawo lokalne lub w zasadnym terminie.

Zwracamy uwagę, że trwałe usunięcie konta Wix usuwa wszystkie Twoje Dane osobowe z baz danych Wix. Po zakończeniu tego procesu nie będziesz mógł dalej korzystać z Usług, Twoje Konto użytkownika i wszystkie jego dane zostaną trwale usunięte, a Wix nie będzie w stanie przywrócić Twojego konta lub odzyskać Twoich Danych osobowych w przyszłości. Jeśli w przyszłości skontaktujesz się z Pomocą Techniczną Wix, system nie rozpozna Twojego konta, a nasi agenci nie będą w stanie zlokalizować usuniętego konta.

5.2.

#ToTakieProste

Możemy przechowywać i przetwarzać Dane osobowe w USA, w Europie, w Izraelu lub w innych jurysdykcjach – samodzielnie lub z pomocą naszych podmiotów stowarzyszonych i usługodawców.

Dostawcy usług przechowywania danych Wix są zobowiązani umownie do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych.

​Między innymi, Wix przestrzega Zasad programu Privacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USA w celu zapewnienia dalszej ochrony prywatności naszych użytkowników.

Zobowiązania dotyczące lokalizacji danych: Jeśli zamieszkujesz na terytorium jurysdykcji, która nakłada zobowiązania dotyczące „lokalizacji danych” lub „rezydencji danych” (tj. zobowiązania do przechowywania Danych osobowych rezydentów w granicach terytorialnych danej jurysdykcji), i dowiemy się o tym, możemy utrzymywać Twoje Dane osobowe w takich granicach terytorialnych, jeśli zobowiązuje nas do tego prawo.

Przyjmujesz do wiadomości, że wykonując powyższe zobowiązanie, możemy kontynuować gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich Danych osobowych w innych miejscach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, jak wyjaśniono powyżej.

5.3.

Niektóre jurysdykcje zobowiązują nas do utrzymywania i przechowywania Danych osobowych swoich rezydentów w granicach takich jurysdykcji.

Możemy zbierać, przetwarzać, przechowywać i wykorzystywać takie Dane osobowe także w innych miejscach na świecie, w tym w USA.

 

6. Dane osobowe Użytkowników Użytkowników

Wix może zbierać, przechowywać i przetwarzać określone Dane osobowe Użytkowników Użytkowników („Dane Użytkowników Użytkowników”) wyłącznie w imieniu swoich Użytkowników i na ich polecenie. Przykładowo, każdy z naszych Użytkowników może importować swoje kontakty e-mail z usług zewnętrznych, takich jak Gmail, lub w inny sposób gromadzić kontakty i zarządzać nimi poprzez Stronę internetową Użytkownika. Następnie takie kontakty są przechowywane przez Wix w imieniu Użytkownika.

Dla takich celów Wix uznaje się za „Podmiot przetwarzający” a nie za „Administratora” (zgodnie z definicjami obu terminów zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE („RODO”)) w odniesieniu do takich Danych Użytkowników Użytkowników.

Użytkowników będących administratorami i operatorami takich Stron internetowych Użytkowników uznaje się za „Administratorów” takich Danych Użytkowników Użytkowników i są oni odpowiedzialni za spełnienie wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych, jakie mają zastosowanie do zbierania takich Danych Użytkowników Użytkowników i administrowania nimi, w tym wszystkich przepisów o ochronie danych i prywatności obowiązujących we wszystkich właściwych jurysdykcjach.

Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo, integralność i autoryzowane wykorzystywanie Danych osobowych dotyczących Użytkowników Użytkowników, a także za uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń oraz dokonanie wszelkich wymaganych zawiadomień o prawach osób, których dane dotyczą, i rzetelnych zawiadomień o przetwarzaniu danych, wymaganych do zbierania i wykorzystywania takich Danych osobowych.

Wix nie może udzielać porad prawnych Użytkownikom lub Użytkownikom Użytkowników, jednak zalecamy, aby wszyscy Użytkownicy publikowali i utrzymywali jasne i kompleksowe polityki na swoich Stronach internetowych Użytkowników zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz aby wszyscy Użytkownicy Użytkowników uważnie zapoznali się z ich treścią i upewnili się, że ją rozumieją oraz – w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo – akceptują.

Bliższe informacje na temat traktowania Danych osobowych Użytkowników Użytkowników przez Wix (które mogą być istotne dla celów zawiadomienia, które przekazujesz swoim Użytkownikom Użytkowników lub na uzyskanie którego od Użytkowników Użytkowników wyrażasz zgodę) zawierają  art. 412 i 13.

Jeśli jesteś odwiedzającym, użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Użytkowników, zapoznaj się z poniższą informacją: Wix nie łączy bezpośredni stosunek z Użytkownikami Użytkowników, których Dane osobowe przetwarza. Jeśli jesteś odwiedzającym, użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Użytkowników i chciałbyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich Danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z takim Użytkownikiem (Użytkownikami). Przykładowo, jeśli chciałbyś zażądać dostępu do Danych osobowych przetwarzanych przez Wix w imieniu swoich Użytkowników bądź sprostować, zmienić lub usunąć nieprawidłowe Dane osobowe, skieruj swoje pytanie do właściwego Użytkownika (który jest „Administratorem” takich danych). Jeżeli Wix otrzyma od Użytkowników żądanie usunięcia Danych osobowych Użytkowników Użytkowników, odpowiemy na takie żądanie w wymaganym terminie po weryfikacji i zgodnie z obowiązującym prawem (np. w terminie trzydziestu (30) dni wymaganym przez RODO). O ile nie zostaniemy poinstruowani inaczej przez naszego Użytkownika, Dane osobowe Użytkowników Użytkowników zostaną zachowane przez okres wskazany w art. 12  poniżej.

#ToTakieProste

Wix może zbierać i przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników Użytkowników.

Robimy to wyłącznie w imieniu naszych użytkowników i na ich polecenie.

Nasi użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Dane osobowe Użytkowników Użytkowników, w tym za ich bezpieczeństwo, integralność i zgodność z prawem.

Wix nie łączy bezpośredni stosunek z Użytkownikami Użytkowników. Jeśli jesteś Użytkownikiem Użytkownika, skontaktuj się bezpośrednio z właścicielem strony Wix.

 

7. Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii zewnętrznych

Wix oraz Usługodawcy zewnętrzni wykorzystują pliki cookie i inne podobne technologie („Pliki cookie”) do świadczenia Usługi oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, do analizowania wyników i działań marketingowych oraz do personalizacji doświadczeń Użytkowników.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Pliki cookie i w jaki możesz je kontrolować, znajdziesz w naszej polityce cookies.

Zwracamy uwagę, że nie zmieniamy naszych praktyk w odpowiedzi na sygnał „Nie śledź” w nagłówku http przeglądarki lub aplikacji mobilnej; jednakże, większość przeglądarek umożliwia kontrolowanie plików cookie, w tym akceptowanie lub nieakceptowanie oraz usuwanie takich plików. Większość przeglądarek można ustawić tak, aby wysyłały powiadomienie w przypadku otrzymania pliku cookie lub blokowały takie pliki.

#ToTakieProste

Zarówno my, jak i określone usługi zewnętrzne, możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie śledzenia we wszystkich naszych usługach.

Technologie te są wykorzystywane przede wszystkim do zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa, funkcjonalności i operatywności oraz w celach reklamowych.

 

8. Komunikaty od Wix
8.1. Wiadomości promocyjne:

Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe do wysyłania Ci treści i wiadomości promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, powiadomień na naszej platformie, marketingowych połączeń telefonicznych i podobnych form komunikacji ze strony Wix lub naszych partnerów (działających w imieniu Wix) za pomocą takich środków.

eśli nie chcesz otrzymywać takich promocyjnych wiadomości lub połączeń telefonicznych, możesz poinformować o tym Wix w dowolnym czasie lub postąpić zgodnie z instrukcjami „rezygnacja” lub STOP zawartymi w otrzymywanych komunikatach.

8.2. Wiadomości o Usłudze i płatnościach:

Ponadto, Wix może kontaktować się z Tobą w celu przekazania ważnych informacji dotyczących naszych Usług lub korzystania z nich.

Przykładowo, możemy wysyłać zawiadomienia (za pomocą dowolnych dostępnych dla nas środków) w przypadku tymczasowego wstrzymania świadczenia danej Usługi z powodu prac konserwacyjnych, odpowiadać na zgłoszenia do pomocy technicznej lub wiadomości e-mail, wysyłać przypomnienia lub wezwania dotyczące nadchodzących lub zaległych płatności za bieżące lub nadchodzące subskrypcje, przesyłać reklamacje w sprawach nadużyć na Twojej Stronie internetowej Użytkownika lub informować Cię o istotnych zmianach naszych Usług.

​Ważne, abyś zawsze mógł otrzymywać powyższe wiadomości. Z tego względu nie możesz zrezygnować z otrzymywania takich Wiadomości o Usługach i płatnościach, chyba że przestaniesz być Użytkownikiem Wix (poprzez dezaktywację swojego konta).

#ToTakieProste

Możemy wysyłać Ci wiadomości i treści promocyjne.

Możesz z łatwością zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych poprzez kontakt z nami lub wypisanie się.

​Ponadto możemy wysyłać Ci treści i wiadomości dotyczące usług i płatności. Nie będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

 

9. Twoje prawa w zakresie Twoich Danych osobowych

Wix przyznaje, że konieczne jest, abyś miał kontrolę nad swoimi Danymi osobowymi. Zgodnie z regulacjami dotyczącymi prywatności obowiązującymi na całym świecie, Wix podejmuje kroki mające na celu umożliwienie Ci żądania dostępu, otrzymania kopii, aktualizacji, zmiany, usunięcia lub ograniczenia zakresu wykorzystywania Twoich Danych osobowych.

Zanim zrealizujemy Twoje żądanie, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i w celach bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, gdy prawo na to zezwala (np. jeśli Twój wniosek jest nieuzasadniony lub jego zakres jest zbyt szeroki).

Masz prawo do złożenia reklamacji do swojego lokalnego organu nadzorującego ochronę danych (nadal jednak zalecamy, aby najpierw skontaktować się z nami).


Jeśli jesteś Użytkownikiem Wix i chciałbyś otrzymać kopię, uzyskać dostęp do Danych osobowych, jakie przechowujemy (Twoich lub Twoich Użytkowników Użytkowników), lub skorygować je bądź chciałbyś zażądać wykazu dotyczących Ciebie Danych osobowych (jeżeli dotyczy), które zostały ujawnione osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w następujących artykułach Centrum Pomocy: „Odzyskiwanie danych konta Wix” lub „Trwałe usunięcie konta Wix”. Możesz wysłać swoje żądanie na adres: Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israel. Dołożymy zasadnych starań, aby niezwłocznie zrealizować Twoje żądanie (chyba że realizacja Twojego wniosku będzie wymagała uzyskania od Ciebie dalszych informacji), z uwzględnieniem względów prawnych i innych dozwolonych względów.

Zwracamy uwagę, że trwałe usunięcie konta Wix usuwa wszystkie Twoje Dane osobowe z baz danych Wix. Po zakończeniu tego procesu nie będziesz mógł dalej korzystać z Usług Wix, Twoje konto i wszystkie jego dane zostaną trwale usunięte, a Wix nie będzie w stanie przywrócić Twojego konta lub odzyskać Twoich danych w przyszłości. Jeśli w przyszłości skontaktujesz się z naszymi kanałami wsparcia, system nie rozpozna Twojego konta, a nasi agenci nie będą w stanie zlokalizować usuniętego konta.

#ToTakieProste

Możesz zażądać dostępu, otrzymania kopii, aktualizacji, zmiany, usunięcia lub ograniczenia zakresu wykorzystywania Twoich Danych osobowych, jakie przechowujemy. W tym celu wystarczy wysłać nam wiadomość e-mail lub wypełnić dedykowany formularz RODO. Możesz także skorygować lub zaktualizować swoje Dane osobowe w ustawieniach swojego konta lub strony internetowej.  Możesz usunąć swoje Dane osobowe poprzez usunięcie całego konta.

Odpowiemy na Twoje żądania w zasadnym terminie.

 

10. Dodatkowe informacje dla rezydentów stanu Kalifornia

Jeśli jesteś rezydentem stanu Kalifornia i korzystasz z Usług, na mocy kalifornijskiej Ustawy o prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act – „CCPA”) może przysługiwać Ci prawo do zażądania dostępu do Twoich Danych osobowych i usunięcia ich. 

Aby skorzystać z prawa do zażądania dostępu do Twoich Danych osobowych i usunięcia ich, patrz art. 9 powyżej. Nie stosujemy dyskryminacji na podstawie skorzystania z praw do ochrony prywatności, jakie mogą Ci przysługiwać na mocy tego artykułu. 

Wix nie sprzedaje Danych osobowych użytkowników osobom trzecim dla celów CCPA.

Zgodnie z art. 6 powyżej, Wix może zbierać, przechowywać i przetwarzać określone Dane osobowe Użytkowników Użytkowników wyłącznie w imieniu swoich Użytkowników i na ich polecenie. Dla takich celów Wix uznaje się za „Usługodawcę” a nie za „Przedsiębiorstwo” (zgodnie z definicjami obu terminów zawartymi w CCPA). Wix nie sprzedaje i nie sprzeda Danych osobowych Twoich klientów (Użytkowników Użytkowników).

Użytkownicy Usług będący rezydentami stanu Kalifornia poniżej 18. roku życia mogą zażądać usunięcia i uzyskać usunięcie zamieszczonych przez nich treści poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacy@wix.com. Wszystkie żądania muszą być oznaczone jako „Żądanie usunięcia danych – Kalifornia” w tytule wiadomości e-mail. Wszystkie żądania muszą zawierać opis treści, jakie chcesz usunąć, oraz informacje zasadnie wystarczające do tego, abyśmy mogli zlokalizować te treści.  Nie przyjmujemy Żądań usunięcia danych – Kalifornia wysyłanych pocztą lub faksem bądź składanych telefonicznie. Nie odpowiadamy za zawiadomienia, które nie zostały należycie oznaczone lub wysłane, i możemy nie być w stanie udzielić Ci odpowiedzi, jeśli nie udzielisz nam odpowiednich informacji. Zwracamy uwagę, że Twój wniosek nie zapewnia całkowitego lub kompleksowego usunięcia materiału. Przykładowo, zamieszczone przez Ciebie materiały mogą zostać opublikowane lub zamieszczone ponownie przez innego użytkownika lub osobę trzecią.

#ToTakieProste

Rezydenci stanu Kalifornia mogą skorzystać z przysługującego im prawa do uzyskania dostępu do ich Danych osobowych i usunięcia ich. Aby złożyć żądanie, (i) przejdź do naszego formularza internetowego, (ii) wyślij nam wiadomość e-mail;

 

11. Pytania i skargi

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące zbierania, wykorzystywania lub ujawniania Twoich Danych osobowych lub jeśli uważasz, że naruszyliśmy niniejszą Politykę prywatności lub obowiązujące przepisy o ochronie danych, prosimy o kontakt – nasze dane znajdziesz na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Nasz Inspektor Ochrony Danych rozpatrzy skargę i ustali, czy doszło do naruszenia i jakie działania ewentualnie należy podjąć. Każdą skargę dotyczącą naruszenia prywatności traktujemy poważnie i dołożymy wszelkich starań, aby Twoją skargę rozpatrzyć niezwłocznie i zgodnie z obowiązującym prawem.  

​Skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych możesz wnieść w dowolnym momencie, jednak zalecamy, aby najpierw skontaktować się z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać problem.

#ToTakieProste

Możesz wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych w dowolnym momencie. Najpierw skontaktuj się z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać Twój problem.

 

12. Zachowywanie danych

Możemy zachować Twoje Dane osobowe (oraz Dane osobowe Użytkowników Użytkowników) przez okres, w jakim Twoje Konto Użytkownika pozostaje aktywne, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, lub przez inny okres wymagany do świadczenia Ci naszych Usług.

Możemy zachować Twoje Dane osobowe także po dezaktywacji Twojego Konta Użytkownika lub zaprzestaniu korzystania z danych Usług, w zakresie niezbędnym na uzasadnionych podstawach do wykonywania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów dotyczących naszych Użytkowników lub Użytkowników Użytkowników, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wykonywania naszych umów lub ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.

​Posiadamy politykę przechowywania danych, którą stosujemy do Danych osobowych pozostających w naszej pieczy.

#ToTakieProste

Możemy zachować Twoje Dane osobowe przez okres, w jakim Twoje konto pozostaje aktywne, oraz – stosownie do potrzeb – po jego upływie (np. jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania ich przez dłuższy okres lub potrzebujemy ich do ochrony naszych interesów).

 

13. Bezpieczeństwo

Wix wdrożył środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę uzyskanych od Ciebie Danych osobowych, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne. Między innymi, oferujemy bezpieczny dostęp HTTPS do większości obszarów naszych Usług, zapewniamy ochronę wrażliwych danych płatniczych (takich jak numer karty kredytowej) przesyłanych za pomocą naszych formularzy zakupu poprzez szyfrowane połączenie SSL/TLS będące standardem w branży i regularnie utrzymujemy certyfikację PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem ewentualnych słabych stron i ataków oraz poszukujemy nowych metod i Usług zewnętrznych podnoszących poziom bezpieczeństwa naszych Usług i ochrony prywatności naszych Odwiedzających i Użytkowników.

Niezależnie od środków i działań podejmowanych przez Wix, nie możemy udzielić i nie udzielamy gwarancji całkowitej ochrony i bezpieczeństwa Twoich Danych osobowych, Danych osobowych Użytkowników Użytkowników lub jakichkolwiek innych informacji, jakie wysyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz Wix lub innym osobom. Z powyższych względów zalecamy zabezpieczenie Twojego Konta Użytkownika i Strony internetowej Użytkownika silnym hasłem i unikanie przekazywania nam lub komukolwiek innemu wrażliwych Danych osobowych, których ujawnienie mogłoby, Twoim zdaniem, wyrządzić Ci istotną lub niepowetowaną szkodę.

Ponadto, ponieważ niektóre obszary naszych Usług są mniej bezpieczne niż inne (np. jeśli swoje Zgłoszenie na forum wsparcia oznaczysz jako „Publiczne” zamiast „Prywatne” lub jeśli przeglądasz stronę niezabezpieczoną SSL), a wiadomości e-mail i wiadomości błyskawiczne nie są uznawane za bezpieczne formy komunikacji, prosimy i zalecamy, aby nie przekazywać Danych osobowych w powyższych obszarach lub za pomocą powyższych metod.

​W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa naszych Usług prosimy o kontakt pod adresem: privacy@wix.com.

#ToTakieProste

Wix ceni bezpieczeństwo Danych osobowych swoich klientów i robi wszystko, co w jego mocy, aby je chronić.

Jednakże, ponieważ nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony, zalecamy ostrożność, zabezpieczenie swojego konta silnym hasłem i unikanie przesyłania danych wrażliwych, których ujawnienie mogłoby wyrządzić Ci znaczną szkodę.

 

14. Zewnętrzne strony internetowe

odpowiadamy za praktyki takich stron lub usług w zakresie ochrony prywatności. Zachęcamy do zwracania uwagi na moment opuszczenia naszych Usług i zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności na każdej stronie internetowej i w każdej usłudze, jaką odwiedzasz, zanim przekażesz swoje Dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych i usług zewnętrznych.

#ToTakieProste

Nasze Usługi mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub usług.

 

15. Podania o pracę w Wix

Wix zaprasza wszystkich Kandydatów, którzy spełniają wymagania, do ubiegania się o przyjęcie do pracy w odpowiedzi na ogłoszenia publikowane na stronie: https://www.wix.com/jobs poprzez przesłanie nam swoich danych kontaktowych i CV („Dane Kandydata”) za pośrednictwem Formularza aplikacyjnego na naszej Stronie internetowej lub za pomocą innych zapewnianych przez nas środków.

Rozumiemy, że prywatność i poufność mają kluczowe znaczenie dla naszych Kandydatów, dlatego dokładamy starań, aby zapewnić ochronę prywatności Danych Kandydatów i wykorzystywać je wyłącznie do celów wewnętrznej rekrutacji Wix (w tym do identyfikacji Kandydatów, oceny ich kandydatur, podejmowania decyzji o zatrudnieniu i kontaktu z Kandydatami drogą telefoniczną lub w formie pisemnej).

Zwracamy uwagę, że Wix może zachować nadesłane Dane Kandydatów na okres nie dłuższy niż dwa lata od zakończenia rekrutacji. Robimy to w celu uwzględnienia Kandydatów przy rekrutacji na inne stanowiska w Wix; w ten sposób możemy wykorzystywać Dane Kandydatów jako materiał referencyjny dla podań składanych przez Kandydatów w przyszłości; a w przypadku zatrudnienia Kandydata – dla celów zatrudnienia i celów biznesowych związanych z jego pracą w Wix.

Jeśli w przeszłości przesłałeś Wix swoje Dane Kandydata, a teraz chciałbyś uzyskać wgląd do nich, zaktualizować je lub usunąć je z systemów Wix, prosimy o kontakt pod adresem: jobs@wix.com.

#ToTakieProste

Zapraszamy wszystkie wykwalifikowane osoby poszukujące pracy do ubiegania się o przyjęcie na wakujące stanowiska poprzez przesłanie nam swoich danych kontaktowych i CV.

Przekazane nam Dane osobowe wykorzystamy wyłącznie dla celów naszej wewnętrznej rekrutacji, zatrudnienia i celów biznesowych.

 

16. Fora publiczne i treści użytkownika

Nasze Usługi oferują publicznie dostępne blogi, społeczności i fora wsparcia. Bądź świadomy, że wszelkie Dane osobowe, jakie zamieszczasz w takich obszarach, mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Aby zażądać usunięcia Twoich Danych osobowych z naszych blogów, społeczności lub forów, skontaktuj się z nami pod adresem: privacy@wix.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych osobowych z takich obszarów. Przykładowo, jeśli użyjesz aplikacji zewnętrznej do wysłania posta (np. aplikacji Facebook social plugin), gdy jesteś zalogowany na profilu w usłudze osoby trzeciej, będziesz musiał zalogować się do takiej aplikacji lub skontaktować się z jej dostawcą, aby usunąć Dane osobowe zawarte w wysłanym poście.

W każdym przypadku odradzamy zamieszczanie jakichkolwiek Danych osobowych (za pomocą jakichkolwiek środków), których nie chcesz upublicznić.

Jeśli wysyłasz jakiekolwiek treści użytkownika na swoje Konto Użytkownika lub zamieszczasz je na swojej Stronie internetowej Użytkownika bądź udostępniasz je w jakikolwiek inny sposób w ramach korzystania z Usługi, robisz to na własne ryzyko.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje Dane osobowe.

Jednakże, nie możemy kontrolować działań innych Użytkowników lub osób, które mogą mieć dostęp do Twoich Treści Użytkownika, i nie ponosimy odpowiedzialności za omijanie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa, jakie Ty lub my zamieściliśmy na Twojej Stronie internetowej Użytkownika (w tym np. obszarów Twojej Strony internetowej Użytkownika chronionych hasłem). Rozumiesz i potwierdzasz, że nawet po ich usunięciu przez Ciebie lub przez nas kopie Treści Użytkownika mogą pozostać widoczne na stronach zaindeksowanych (cached) lub zarchiwizowanych lub w przypadku skopiowania lub zachowania takich Treści Użytkownika przez osoby trzecie (w tym Użytkowników Użytkowników). Tytułem wyjaśnienia, odradzamy wysyłanie lub zamieszczanie jakichkolwiek informacji, co do których nie chcesz, aby były powszechnie dostępne.

#ToTakieProste

Unikaj zamieszczania Danych osobowych na publicznych obszarach naszych Usług lub swojej strony internetowej, jeśli nie chcesz, aby stały się one publicznie dostępne.

 

17. Aktualizacje i interpretacja

Możemy dokonywać aktualizacji niniejszej Polityki prywatności zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, aby odzwierciedlić zmiany naszych praktyk w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania Danych osobowych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany uznane przez nas za „istotne” (według naszego wyłącznego uznania w dobrej wierze), zawiadomimy Cię o nich (jedną z metod zawiadamiania, o których mowa w art. 15 ust. 3 Warunków korzystania z usług) przed wejściem zmian w życie. W przypadku każdej aktualizacji Polityki prywatności powiadomimy Cię o niej, zapytamy Cię o zgodę lub podejmiemy inne środki wymagane przez obowiązujące prawo. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o naszych praktykach w zakresie prywatności. O ile nie postanowiono inaczej, nasza najbardziej aktualna Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych, jakie posiadamy na temat Ciebie oraz Użytkowników Użytkowników w odniesieniu do naszej Strony internetowej, Aplikacji Wix, Aplikacji mobilnych i innych Usług. 

Wszelkie nagłówki, śródtytuły, tytuły artykułów zawarte w niniejszej Polityce prywatności oraz wszelkie wyjaśnienia lub streszczenia zamieszczone w prawej kolumnie „#ToTakieProste” mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają któregokolwiek z artykułów lub postanowień niniejszej Polityki prywatności ani nie są w żaden sposób wiążące dla żadnej ze stron.

​Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona w języku angielskim i może zostać przetłumaczona na inne języki dla Twojej wygody. Możesz wybrać inną wersję językową, zmieniając ustawienia języka na Stronie internetowej Wix. W razie rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszej Polityki prywatności a jej tłumaczeniem na inny język angielska wersja językowa ma moc wiążącą.

#ToTakieProste

Możemy zmienić niniejszą Politykę w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o zmianach zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Wyłącznie lewa kolumna ma moc wiążącą (prawa kolumna ma wyłącznie charakter wyjaśniający).

18. ​Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych w art. 9 lub 10, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: privacy@wix.com. Będziemy dążyć do rozstrzygania wszelkich skarg dotyczących wykorzystania Twoich Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Możesz skontaktować się z nami także pocztą tradycyjną pod adresem:

 • 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel; lub 

 • 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

Dla celów RODO (art. 27) możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem w UE pod adresem: Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.

bottom of page